Om prao för dig som är elev

I årskurs åtta har alla elever prao. Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och innebär att du under ett par veckor får bekanta dig med arbetslivet och prova på ett yrke.

Vissa saker kan man inte läsa sig till utan man måste uppleva det själv. Att arbeta är en sådan sak. Praon ger dessutom möjlighet att skapa kontakter för att kanske kunna få extrajobb eller sommarjobb i framtiden. Praon är en del av skolans undervisning och är därför obligatorisk.

Praobank

Du behöver inte själv söka din prao-plats, utan fördelningen av praoplatser sköts centralt. Barn – och skolförvaltningen bygger upp en praobank för att alla elever ska få lika bra möjlighet till prao. 

Arbetstider

Arbetstiden ska inte vara längre än 6 timmar när rasterna är borträknade. Praon får inte heller börja före klockan 06.00 och inte sluta efter klockan 20.00. Schemat kan se olika ut beroende på arbetsplats.

Ta kontakt med din handledare innan du börjar

Kontakta din handledare två veckor innan praon börjar. Då kan ni gå igenom vad som gäller kring arbetstider, arbetskläder, lunch, med mera.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk under din prao ska du både meddela handledaren på din praoplats och din skola.

Måltider

Grundregeln är att du ska gå till närmaste kommunala grundskola och äta. Givetvis går det också bra att ha egen mat med sig till praoplatsen. 

Arbetsmiljö och försäkringar

Barn- och skolförvaltningen riskbedömer arbetsplatsen tillsammans med arbetsgivaren, det vill säga kontrollerar att du inte utsätts för risker att skada dig. Lunds kommuns olycksfallsförsäkring gäller under praoperioden.

Ta vara på din prao-period!

Vi hoppas att du kommer att få en bra och lärorik tid på din praoplats. Ta vara på möjligheten att uppleva hur det är att jobba, lära känna nya människor och upptäcka saker som du är bra på. De som jobbar där förväntar sig inte att du ska kunna allt från början, så var inte rädd att fråga om det är något du är osäker på. Genom att vara dig själv, vara öppen och hälsa på nya människor du träffar får du ut extra mycket av din prao-period. Kanske hittar du ditt drömjobb!