Om prao för dig som är arbetsgivare

Prao – praktiskt arbetslivsorientering – är en del av undervisningen i årskurs 8. I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft. Genom prao minskar avståndet mellan grundskola och arbetsliv.

Praoelev och handledare

Anmäl intresse för att ta emot prao-elever  

Få ungdomsperspektiv på din verksamhet

När du som arbetsgivare tar emot en praoelev ger du en ung människa insyn i och erfarenhet av arbetslivet. De som tar emot praoelever brukar uppskatta att få ett ungdomsperspektiv på sin verksamhet och många gånger kan praotiden innebära att man lockar nya, goda medarbetare till sin arbetsplats. Det går bra att ta emot fler praoelever samtidigt. 

Praoveckor under vårtermin 2022

Så här är praoveckorna fördelade under vårterminen 2022

 • vecka 6-7
 • vecka 11-12
 • vecka 13-14
 • vecka 17-18
 • vecka 19-20

Du som arbetsgivare behöver kunna ta emot en praoelev minst en av perioderna under en termin. 

Checklista för handledare

Det behöver finnas en handledare som ansvarar för eleven under praoperioden. Två veckor innan praoperioden ska eleven kontakta handledaren så ni har möjlighet att stämma av och gå igenom vad som gäller kring arbetstider, arbetskläder, lunch, med mera.

Handledaren introducerar eleven och berättar om de rutiner som gäller på arbetsplatsen, stämmer av förväntningar med eleven och följer upp att allt fungerar bra under hela prao-perioden.

Arbetsmiljö och försäkringar

En riskbedömning görs av arbetsplatsen tillsammans med Lunds kommuns praosamordnare och Lunds kommuns olycksfallsförsäkring gäller under praoperioden. Arbetstiden ska inte vara längre än 6 timmar när rasterna är borträknade. Praon får inte heller börja före klockan 06.00 och inte sluta efter klockan 20.00.

Lämpliga arbetsuppgifter

Det är bra om ni på arbetsplatsen i förväg har tänkt igenom vilka uppgifter som passar för eleven. Här hittar du förslag på arbetsuppgifter för olika branscher.

Marknad och kommunikation

 • Uppdatera hemsidan
 • Skapa innehåll till sociala media
 • Skriva texter till intranät eller media
 • Hjälpa till med kundutskick
 • Omvärldsbevaka
 • Ge sina unika perspektiv

Ekonomi och personal

 • Vara behjälplig med fakturor
 • Delta i rekryteringsärenden

Reception och intern service

 • Svara i telefon
 • Hjälpa till med ärenden som kommer in
 • Hantera post
 • Städa

Vård och omsorg

 • Prao exempelvis på vårdboende, daglig verksamhet eller inom hemtjänsten
 • En social och omvårdande prao
 • Hjälpa till vid måltider och på olika aktiviteter som promenader, spel eller läsning

Barn och unga

 • Ta hand om barn och unga på förskola eller skola
 • Lek, aktiviteter och måltider

Trädgård och underhåll

 • Service av fastigheter, både utomhus och inomhus
 • Rensa rabatter

Förening och fritid

 • Ledare på olika aktiviteter för barn och unga inom kultur eller sport
 • Sköta material och lokaler
 • Enkla kontorsuppgifter

Kontor och administration

 • Kontorsarbete
 • Sortera papper
 • Inblick i olika datorprogram
 • Vara med på möten

Tillverkning och produktion

 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut
 • Packa varor
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten

Försäljning och logistik

 • Vara med vid ett kundmöte
 • Ta emot order
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Vara behjälplig inför inventering

Butik (kläder, livsmedel och liknande)

 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor och kläder.
 • Städa
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken

Hotell och restaurang

 • Reception
 • Förbereda mat
 • Servera
 • Städa
 • Hålla ordning
 • Kundservice

Café och konditori

 • Baka
 • Kundservice
 • Städa
 • Förbereda frukost eller lunch

Bil och industri

 • Underhåll av fordon och maskiner
 • Hantverk
 • Transport
 • Lagerarbete

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/erbjudprao