Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är mer än ett samtal hos studie- och yrkesvägledaren inför gymnasievalet. En bra studie- och yrkesvägledning följer med eleverna som ett inslag i undervisningen – från förskola tills de går ut nionde klass.

I Lunds kommun börjar vi tidigt prata om framtiden med eleverna. Genom hela grundskolan ser vi till att det finns ett tydligt fokus på studie- och yrkesvägledning, så eleverna kan göra väl underbyggda val.

Så här arbetar vi med studie- och yrkesvägledning

Visträvar efter att bjuda in och besöka näringslivet och andra delar av utbildningssektorn till skolan. Exempel på aktiviteter som vi genomför är workshops med gymnasieskolor, studiebesök, mässbesök, föreläsningar på och utanför skolan samt temaarbeten. Vivill även utveckla elevernas förmåga att fatta väl underbyggda val. Detta gör vi genom att arbeta med frågor som rör deras egen framtid, drömmar, självkännedom, kunskap om förmågor, men också insikt om hinder och utmaningar.

Hela skolan är ansvarig för studie- och yrkesvägledningen. På varje skola samarbetar därför lärare, rektor och studie- och yrkesvägledare för att se till studie- och yrkesvägledningen löper som en röd tråd genom undervisningen i alla årskurser.

Vi arbetar utifrån Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning. Alla skolor arbetar dessutom utifrån en gemensam plan som omfattar studie- och yrkesvägledning från förskola till gymnasiet. Den här planen har skolförvaltningarna utarbetat för att all studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun ska vara likvärdig.

Du hittar både Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning samt den gemensamma planen nedan.

Ställ frågor till din studie- och yrkesvägledare

Har du som elev frågor om val till gymnasiet, universitet och högskola eller arbetsmarknad, är du välkommen att vända dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Du kan även få svar direkt genom studie- och yrkesvägledningschatten på Skånegy.se. Chatten är bemannad året om måndag till torsdag kl.16–21 samt lördagar och söndagar under vecka 4–6.

Skånegys hemsida