Gymnasieskolorna i Lund

I Lund kan du välja mellan fem kommunala och tolv fristående gymnasieskolor. Inom den kommunala gymnasieskolan finns ett brett utbud av utbildningar, så du ska kunna välja en utbildning som passar just dig!

På de kommunala gymnasieskolorna kan du till exempel välja mellan

  • alla högskoleförberedande program
  • nio yrkesprogram
  • fyra spetsutbildningar
  • gymnasiesärskola med fyraåriga program
  • två särskilda varianter av naturvetenskapsprogrammet
  • International Baccalaureate (IB)
  • programinriktat individuellt val (IMPRO).

Läs mer om vilka program du kan välja mellan under programöversikt

Gymnasieskolor A–Ö

Val och antagning

Sök var du vill i Skåne med "fritt sök"

Ungefär 5 600 elever går i våra kommunala gymnasieskolor, och drygt hälften av eleverna kommer från andra kommuner. Du som bor i Skåne kan söka till valfri gymnasieutbildning i länet med dina slutbetyg från grundskolan. Det spelar alltså ingen roll var du bor i Skåne.

Det här avtalet kallas för "fritt sök" och gäller för elever i Skånes 33 kommuner och för elever i fyra kommuner i Blekinge.

Varmt välkommen till Lunds kommun!

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/gymnasieskola