Inackorderingstillägg

Har du en väldigt lång eller besvärlig resväg till din gymnasieskola och väljer därför att du behöver ett boende närmare skolan, har du möjlighet att söka inackorderingstillägg.

Vem kan söka om inackorderingstillägg? 

Du kan få inackorderingstillägg om:

  • Du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig närmare skolan.
  • Du studerar på heltid.

Lång och besvärlig resväg innebär minst 40 km reseavstånd enkel resa och/eller minst 2 timmars restid per dag mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om du praktiserar räknas avståndet eller restiden mellan folkbokföringsadressen och praktikplatsen. Vi förutsätter att du reser med allmänna kommunikationer eller går/cyklar där det inte finns några sådana.

Du kan också få inackorderingstillägg om:

  • Dina föräldrar har flyttat till annan kommun och du går kvar i skolan i Lund.
  • Dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året och du bor kvar i Lund.
  • Du är elev vid Svenska skolan i utlandet.
  • Du på grund av sociala förhållanden inte längre bor kvar hemma.

Inackorderingstillägg utgår i dessa fall till det lägsta månadsbeloppet.

Det är inte möjligt att ha både inackorderingstillägg och resebidrag (skolkort eller kontantersättning) samtidigt.

Ansökan om inackorderingstillägg

 

Hur mycket kan jag få i inackorderingstillägg?

Inackorderingstilläggets storlek beror på reseavståndet. Vi beräknar avståndet med hjälp av den kortaste resvägen i Eniros karttjänst. Restid i Skåne beräknar vi med hjälp av Skånetrafikens reseplanerare.

Avstånd i km Kronor/månad
0 - 100 km           1 590 kr        
101 - 300 km 1 960 kr
301 - 600 km 2 160 kr
601 - 900 km 2 360 kr
901 - 1200 km 2 600 kr
1201 - km 2 850 kr

Tillägget betalas ut två gånger per läsår

Du kan söka och få inackorderingstillägg beviljat för ett helt läsår, det vill säga vanligtvis för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Vi betalar ut tillägget en gång per termin den 15 oktober och den 15 februari. Du kan som tidigast få bidrag från och med den månad som du lämnar in ansökan. 

Beslutet

Beslut skickar vi ut i början av september efter att vi undersökt med den mottagande skolan, att du är elev där.