Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen lägger grunden för fortsatta studier.

Elever Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet (EK)

Är du intresserad av ekonomi och företagande, av juridik och samhällsfrågor? Då är det ekonomi Programmet du ska välja.

Skolor:

Hedda Anderssongymnasiet
Katedralskolan (även profilen Juridisk specialisering),
Polhemskolan (profilerna Företagande och Kriminologi)

Estetiska programmet (ES)

Väljer du det estetiska programmet får du en gedigen kunskapsbas samtidigt som du utvecklas inom musik, teater, estetik och media eller bild och formgivning.

Skola:

Spyken, gäller samtliga inriktningar

Humanistiska programmet (HU)

Programmet för dig som är intresserad av språk och kultur. Här står människans språk, skapande och tänkande i centrum och du får ökad förståelse för både din egen och andras kulturer.

Skola:

Spyken

International Baccalaureate

– the Diploma Programme (IBDP)
Vill du gå en utbildning med gott anseende runt om i världen? Ett program som öppnar dörrarna för utlandsstudier på vid gavel och samtidigt ger behörighet till svenska universitet och högskolor? Då är engelsk språkiga IB, International Baccalaureate, rätt val för dig.

Do you want a prestigious education that’s well known around the world? A programme that opens the doors wide for foreign studies while it meets eligibility requirements for Swedish universities and colleges? Then the English language IB, International Baccalaureate, is the right choice for you.

Skola:

Katedralskolan

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Är du nyfiken, gillar matematik och problemlösning? Då är Natur det självklara valet för dig. Du lär dig om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och kemiska processer.

Skolor:

Katedralskolan (även profilerna Science och Global hälsa),
Polhemskolan (även profilerna Life Science, Matematik, Programmering, Medicin, Europa, Idrott, En hållbar värld),
Spyken
Hedda Anderssongymnasiet.

Naturvetenskap och samhälle, Skolor:

Katedralskolan (även profilen Global hälsa)
Polhemskolan (även profilerna Global hälsa, Matematik, Programmering, Medicin, Idrott, En hållbar värld) och
Spyken

Musik, skola:

Spyken

Bild och design, skola:

Spyken

Hippologigymnasiet, skola:

Polhemskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Hur är vårt samhälle format och varför fungerar det som det gör? Det här är programmet för dig som vill veta mer om hur världen påverkar oss och hur vi kan påverka världen. Du får en bred kompetens och en allmänbildning som kan ta dig dit du vill.

Samhällsvetenskap, skolor:

Hedda Anderssongymnasiet
Katedralskolan
Polhemskolan (profilerna Samhälle eller Europa) och
Spyken (även engelsk profil)

Beteendevetenskap, skolor:

Hedda Anderssongymnasiet
Katedralskolan
Polhemskolan (profilerna Människan i samhället eller Idrotten i samhället)
Spyken (även engelsk profil)

Medier, information och Kommunikation, skola:

Spyken (även engelsk profil)

Samhällsvetenskapsprogrammet Fyraårigt, skola:

Polhem

Teknikprogrammet (TE)

Tekniken får en allt mer central plats i våra liv. Är du intresserad av teknikutveckling, teknikens roll i samhället och processer från idé till färdig produkt är det här programmet för dig.

Teknikvetenskap, skolor:

Hedda Anderssongymnasiet
Polhemskolan

Informations- och medieteknik, skolor:

Hedda Anderssongymnasiet
Polhemskolan

Design- och produktutveckling, skola:

Polhemskolan

Samhällsbyggande och miljö, skola:

Polhemskolan