Introduktionsprogram

Har du inte behörighet till gymnasie programmen? Sök då någon av introduktionsprogrammen. Utbildningarna anpassas efter dina behov och personaltätheten är hög. Du får en ny chans att nå dina mål.

Elever Introduktionsprogram

Individuellt alternativ (IMA)

En individuell utbildning som utformas efter dina förutsättningar och behov.

Yrkesintroduktion (IMY)

Ett introduktionsprogram med inriktning mot fem av yrkesutbildningarna på skolan.

Programinriktat individuellt val (IMV)

Utbildningen för dig som vill gå ett specifikt yrkesprogram men ännu inte är behörig.

Skola:

Vipan