Resebidrag, skolkort

Du som studerar på gymnasiet eller går gymnasiala kurser på folkuniversitetet, har möjlighet att söka resebidrag för att kunna ta dig till och från skolan. Bidraget ges i form av ett skolkort eller i pengar.

Resebidrag

Vem kan söka?

  • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
  • Att avståndet mellan din bostad och skolan är minst 6 km gångväg enkel resa.
  • Du studerar på en gymnasieskola, Komvux eller gymnasiala kurser på folkuniversitetet.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Du kan söka resebidrag till vårterminen det år du fyller 20 år. Från och med hösten du fyller 20 år vänder du dig till CSN

Tänk på att du inte kan ansöka för tidigt, se vilka datum som gäller nedan för läsåret 2021/2022.

  • Du som ska börja årkurs 1 på gymnasiet kan söka resebidrag från och med 1 augusti.
  • Ska du börja i årskurs 2 eller 3 kan du söka resebidrag tidigast 19 juni för läsåret 2021/2022.

Kortet du har sedan tidigare kommer att aktiveras på nytt vid skolstart om din ansökan blivit beviljad.

Ansök om resebidrag

Du kan inte få inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön samtidigt som du får resebidrag.

Det är viktigt att du gör en ansökan inför varje läsår, så snart du vet att du är antagen eller beslutat att fortsätta dina studier. För elever som inte fyllt 18 år behöver vårdnadshavare genomföra ansökan.

Har du mer än 6 km till närmsta hållplats från din bostad kan du även ansöka om tilläggsbidrag på 326 kronor per månad.

Du som bor växelvis hos båda dina föräldrar har möjlighet att söka om du har minst 6 km gångväg till skolan från den ena föräldern och du bor ungefär lika mycket i båda hemmen. Båda dina föräldrar måste bo i Lunds kommun.
Du behöver ansöka via blankett och kan inte använda e-tjänsten.
Ansök om resebidrag vid växelvist boende

Skolkort

Skolkortet är giltig i hela Skåne, dygnet runt under vardagar (fredagar fram till 24:00) från den 9 augusti 2021 till och med 17 juni 2022. Kortet kommer att gäller alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet gäller för fritt resande med Skånetrafikens bussar, tåg och stadstrafik. Mer information om skolbiljetten finns att läsa hos Skånetrafiken.

Skånetrafikens webbplats 

Du som redan har ett kort

Du som redan har ett skolkort och ska läsa vidare behåller kortet. Kortet kommer att aktiveras på nytt när dina ansökan har beviljats. Tänk därför på att spara kortet! Detta gäller även dig som fick kortet i grundskolan.

Du som ansöker för första gången

Ditt kort skickas hem till dig inom cirka en vecka från det att din ansökan är beviljad. Skolkortet behåller du sedan under hela din studietid.

Kontantersättning

I stället för skolkort kan du få kontantersättning. Ersättningen motsvarar den kostnad (exklusive moms) som kommunen har för ett resekort, för läsåret 2021/2022 är summan 6 550kr. Halva summan betalas ut i september och halva i januari. Du behöver ansöka inför varje läsår i e-tjänsten ovan. 

Observera att utlämnat skolkort inte kan bytas till kontantersättning eller tvärtom, efter terminsstart.

Borttappat kort eller att kortet inte fungerar

Om du är elev på en av våra kommunala gymnasieskolor tar du kontakt med skoladministratören på din skola.
Kommunala gymnasieskolor i Lund

Går du på en fristående skola eller på en skola i en annan kommun tar du kontakt med utbildningskansliet resebidrag@lund.se

Ersättningskort kostar 180 kr och betalas med Swish i samband med att du hämtar kortet.

Om du flyttar från kommunen eller avbryter dina studier

Om du flyttar från Lunds kommun, avbryter eller inte påbörjar dina studier uppfyller du inte längre villkoren för att få resebidrag och ditt kort kommer att avaktiveras. Men behåll gärna kortet, om du tar upp dina studier igen.

Byte av skola

Om du byter skola behöver du ansöka på nytt, du behåller dock samma kort, som återaktiveras när ansökan är godkänd.

Överklaga

Om du får avslag på din ansökan om resebidrag eller inackorderingstillägg har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagan behöver göras skriftligen och skickas till oss inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. I överklagan behöver du redogöra vilket beslut du vill överklaga (med ärendenummer) och hur du vill att beslutet ska ändras. När Utbildningsnämnden fått in din överklagan kommer den att skickas vidare till Förvaltningsrätten, som avgör om beslutet ska upphävas eller inte. Du kan skicka din överklagan till Utbildningsnämnden, box 41, 221 00 Lund eller lämna den på Utbildningsförvaltningen, Stora Södergatan 47 i Lund.