Skolstart på Lunds kommun kommunala gymnasieskolor

Välkommen till dig som är ny elev på en av våra kommunala gymnasieskolor och till dig som är vårdnadshavare till en nybliven elev. Här hittar du allt du behöver inför skolstarten på gymnasiet.

Vi vänder oss till alla nya elever på en av följande gymnasieskolor i Lunds kommun:

  • Gymnasieskolan Spyken
  • Gymnasieskolan Vipan
  • Hedda Anderssongymnasiet
  • Katedralskolan
  • Polhemskolan

Detta ska du ha gjort innan skolstarten

Alla e-tjänster och blanketter här är underlag som behöver finnas på plats före skolstarten. Både e-tjänster och blanketter ska vara ifyllda före första skoldagen. Alla blanketter går att fylla i digitalt, innan de skrivs ut.

De ifyllda blanketterna ska du ta med dig första skoldagen och lämna till din mentor. Alla etjänster ska vara ifyllda innan skolstarten. (Du ska inte lämna blanketterna på skolans expedition, medborgarcenter eller posta dem till skolan.)

För att använda e-tjänster behöver du Bank-ID. Har du inte Bank-ID kan du besöka Medborgarcenter för att få en pappersblankett. 
Saknar du tillgång till skrivare, kan du besöka närmsta bibliotek eller hämta blanketter vid Medborgarcenter på Kristallen i Lund. Medborgarcenter kan hjälpa dig att skriva ut blanketter, men du ska själv ta med blanketterna till skolan första skoldagen. 

Hitta till Medborgarcenter

Obligatorisk information/blanketter

Kontaktuppgifter för elever och anhöriga (fylls i av vårdnadshavare)

Skollagen kräver att vi har tillgång till aktuella och korrekta kontaktuppgifter både till eleven och till elevens vårdnadshavare för att vi ska kunna kontakta er. Uppgifterna samlas in via en e-tjänst för att enkelt och snabbt kommunicera med minsta möjliga miljöpåverkan.
Här kan du lämna kontaktuppgifter för eleven samt vårdnadshavare/anhöriga:

Anmälan för kontaktuppgifter

Samtycke för foto- och filmhantering (fylls i av eleven)

När skolor vill publicera bilder, filmer eller ljudupptagningar av elever webbplatser, i sociala medier och liknande krävs ett skriftligt samtycke för att använda i de här sammanhangen.
Det är frivilligt att lämna ditt samtycke, om du inte vill lämna samtycke så behöver du inte lämna in denna blankett.

Här kan du lämna eller återkalla ditt samtycke till att skolan publicerar och hanterar foto och/eller film för elev:

Blankett - lämna ditt samtycke till för foto- och filmhantering

Blankett - återkalla ditt samtycke för foto- och filmhantering

Här kan du läsa mer om fotografering, filmning och ljudupptagningar i skolan

Journalrekvisition (fylls i av vårdnadshavare)

För att kunna rekvirera elevens skolhälsovårdsjournal från föregående skola ombeds ni fylla i nedanstående blankett. Denna journal innehåller alla uppgifter om vaccinationer, syn- och hörselkontroller och ev. åtgärder som vidtagits av skolhälsovården. Uppgifterna är sekretessbelagda, vilket innebär att ingen utöver skolsköterskan och skolläkaren har tillgång till journalen.

Varje skola har en specifik blankett som du väljer nedan:

Gymnasieskolan Spyken
Gymnasieskolan Vipan
Hedda Anderssongymnasiet
Katedralskolan
Polhemskolan

Vid behov

Lån av digitalt verktyg (eleven loggar in till e-tjänsten) 

Som elev måste du ha ett digitalt verktyg (exempelvis en dator eller Chromebook) för att kunna följa undervisningen. Du kan använda ett eget digitalt verktyg eller låna av skolan. För att skolan ska kunna låna ut ett digitalt verktyg till dig måste du ha godkänt avtalet i e-tjänsten nedan innan du börjar på skolan. Om du väljer att inte låna verktyg i samband med skolstarten kan du ändra detta beslut senare.

Ansökan: Lån av digitalt verktyg

Du som är elev och inte har Bank-ID kan använda denna blankett för lån av digitalt verktyg. 

Blankett - lån av digitalt verktyg

Om du vill se avtalsvillkoren igen finns de i blanketten. Här kan du ta del av den information som du godkänt via blanketten eller e-tjänsten. 

Specialkost (fylls i av eleven)

Har du födoämnesallergi/överkänslighet? Fyll då i följande blankett och ta med till första skoldagen. 

Blankett - intyg vid födoämnesallergi

Modersmål (fylls i av både eleven och vårdnadshavare)

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. 

Ansökan: Modersmålsundervisning - Gymnasieskola

Ansökan: Modersmålsundervisning - Gymnasiesärskola

Här kan du läsa mer om Modersmål

Resebidragsansökan (fylls i av vårdnadshavare)

Resebidrag utgår efter ansökan till elever bosatta i Lunds kommun som har en resväg som överstiger 6 km enkel resa. Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet kan söka resebidrag från och med 1 augusti. Du kan resa till skolan utan skolkort de fem första dagarna på terminen. Elever från övriga kommuner söker resebidrag i hemkommunen. Ansökan görs av myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev. Om du saknar BankID kan du besöka Medborgarcenter för att få en blankett eller mejla till resebidrag@lund.se

Ansökan: resebidrag

Här kan du läsa mer om resebidragsansökan

Resebidrag växelvist boende (fylls i av vårdnadshavare)

Du som bor växelvis hos båda dina föräldrar har möjlighet att söka Resebidrag växelvist boende om du har minst 6 km gångväg till skolan från den ena vårdnadshavaren och du bor ungefär lika mycket i båda hemmen. Båda dina vårdnadshavare måste bo i Lunds kommun. Ansökan görs av myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev.

Du behöver ansöka via blankett nedan.

Blankett - ansökan: resebidrag vid växelvist boende

Här kan du läsa mer om resebidrag växelvis boende

Skolspecifik blankett för Katedralskolan (obligatorisk för alla nya elever. Fylls i av både elev och vårdnashavare)

Säkerhetsföreskrifter för idrott - information till elever och vårdnadshavare.

Enligt ämnesplanen för Idrott & Hälsa krävs det att alla elever visar hänsyn till sin egen och andras säkerhet i samband aktiviteterna som är aktuella för kursen. Det är för din och dina kamraters säkerhet och trivsel som säkerhetsföreskrifterna gäller.

Säkerhetsföreskrifter för idrott - information till elever och vårdnadshavare

Skolspecifika blanketter för Vipan (fylls i av både elev och vårdnadshavare)

Hälsodeklaration för lärlingar och elever inför APL inom vårdnära arbete eller livsmedelshantering.

I samband med APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet behöver lärlingar och elever fylla i en hälsodeklaration. Syftet är att identifiera smittsamma sjukdomar och skydda både elev och omgivning. Välj blankett nedan och lämna in till skolsköterska.

Hälsodeklaration avseende smittsamma sjukdomar inför praktik inom barn och fritid, vård och omsorg

Hälsodeklaration avseende smittsamma sjukdomar inför praktik inom livsmedelsbranschen

Skolstartsinformation respektive skola

För att få mer information från din nya skola kring uppropstider, handböcker samt nyttigheter som du behöver inför skolstarten, ska du gå till skolans sida.

Gymnasieskolan Spyken

Gymnasieskolan Vipan

Hedda Anderssongymnasiet

Katedralskolan

Polhemskolan

Övrig information

Försäkringar
Skolmat
Läsårstider

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering och patientdatalagen. 
GDPR i Lunds kommun
GDPR i skolan

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/skolstartgy