Internationella skolor och utbildningar

I Lunds finns det finns två grundskolor och en förskola som undervisar på engelska. International Baccalaureate (IB) är ett högskoleförberedande gymnasieprogram som du läser på engelska.

International Pre-School of Lund

Årskurser: förskola

Språk: engelska

Besöksadress
Warholmsväg 2
224 65 Lund

Telefon
046-14 07 67

International pre-school of Lund hemsida

Se International Pre-School of Lund på en karta

International School of Lund Katedralskolan (ISLK)

Årskurser: förskola, grundskola

Språk: Engelska

Besöksadress
Linnégatan 2
224 60 Lund

Telefon
046-359 75 70

International School of Lund Katedralskolan hemsida

Se International School of Lund (Katedralskolan) på en karta

Lund International School (LIS)

Årskurser: grundskola

Språk: engelska

Besöksadress
Warholms väg 3 (entrance at Galjevångsvägen) 
224 65 Lund

Telefon
046 888 84 99

Lund International School hemsida

International Baccalaureate The Diploma Programme (IB)

Årskurs: gymnasiet

Språk: engelska

Adress
Katedralskolan
Stora Södergatan 22
222 23 Lund

Telefon
046-359 76 10

International Baccalaureate The Diploma Programme hemsida

Internationella engelska skolan

Årskurs: grundskola

Språk: engelska

Adress
Internationella engelska skolan
Sankt Lars väg 9A
222 70 Lund

Telefon
073-661 98 58

Internationella engelska skolan