Lov och ledighet i grundskola och gymnasiet

Här hittar du läsårstider och vad som gäller om en elev vill vara ledig från skolan i grundskolan och gymnasiet.

Läsårstider

Läsårstiderna på sidorna är endast rekommenderade för skolorna. Eleverna har lovdagar när lärarna har utvecklingsdagar, och skolornas utvecklingsdagar kan variera från skola till skola.

Kontrollera därför alltid med skolan om vilka läsårstider och lovdagar som gäller.

Läsårstider grundskolan

Läsårstider gymnasieskolan

Hur ansöker jag om ledighet?

Du ansöker om ledighet via Skola 24. 

Skola24 inloggning

Vem beslutar om ledighet?

Rektorn beslutar om en elev kan få ledigt eller inte. Om din ledighetsansökan gäller mer än tio dagar får inte någon annan är rektorn fatta beslut om ledighet. All ledighet för elever regleras för grundskoleelever i skollagen, kapitel 7, § 18. Motsvarande reglering för gymnasieelever finns i gymnasieförordningen kapitel 12, §2. En elev kan få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/ledighet