Ledighet och utvecklingsdagar i förskolan

Här hittar du information om utvecklingsdagar då förskolan är stängd, hur du anmäler ledighet för ditt barn och hur verksamheten i förskolan är organiserad under sommaren och julen då många barn är lediga från förskolan.

Kompetensutvecklingsdagar i förskolan  

För att personalen på förskolan ska få möjlighet till kompetensutveckling kan förskolan ha sammanlagt fem utvecklingsdagar under ett år. En del dagar är kommungemensamma, det vill säga dagar då alla kommunens förskolor håller stängt samtidigt. Utöver dessa datum kan förskolan lägga in ytterligare dagar för kompetensutveckling. Förskolan informerar i god tid innan den ska hållas stängd.

De kommunala förskolorna i Lunds kommun är stängda följande datum för kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar:

2021

  • 8 mars 
  • 17 november.

2022

  • 7 mars.

Det kan tillkomma ytterligare kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar. Varje förskola informerar om lokala utvecklingsdagar utöver de kommungemensamma.

Om du behöver omsorg när förskolan är stängd för kompetensutveckling

Om du behöver omsorg när förskolan är stängd ska du kontakta rektor. Förskolan lämnar ut datum för kompetensutvecklingsdagar i god tid, och även datum för när anmälan för behov av omsorg under dessa dagar ska vara inlämnade. Under kompetensutvecklingsdagar händer det att flera förskolor samarbetar och att barnen därför kan komma att vistas på en annan förskola. Det kan också hända att det är annan personal än den ordinarie som arbetar.

Sammanslagning av förskolor eller avdelningar under semester och julledighet

Under sommaren och julen är det färre barn på våra förskolor. Därför samarbetar ofta avdelningarna på förskolan och har färre avdelningar öppna. En del förskolor samarbetar med andra förskolor och därför kan det hända att ditt barn får gå på en annan förskola än den ordinarie förskolan under jul och sommar. Det kan också hända att det är annan personal som arbetar än den ordinarie. Hur det fungerar på din förskola får du veta i god tid innan sammanslagning sker.

Om ditt barn blivit sjukt eller ska vara ledigt från förskolan

För att personalen ska veta vilka barn som kommer till förskolan och för att kunna planera verksamheten ska du anmäla att ditt barn blivit sjukt eller när det kommer att vara ledigt. Anmälan gör du på Skola 24, antingen via telefon eller på webben. Kontakta din förskola för inloggningsuppgifter.