Fristående särskola

Förutom de kommunala särskolorna finns den fristående grundsärskolan Pusselbitens skola i Lunds kommun.

Pusselbitens skola

Hällstadsvägen 182
247 50 Dalby

Telefon: 070-715 78 44

Pusselbitens hemsida