Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som har slutat grundsärskolan eller träningsskolan.

På Vipans gymnasiesärskola får du en fyraårig utbildning som förbereder dig för framtiden och vuxenlivet. På skolan är hela dagen fylld av lärande och du möter lärare med kompetens i både specialpedagogik och i yrkesämnena.

Individuellt program

Utbildningen anpassas efter dina intressen och tidigare kunskaper, förutsättningar och behov

Skola:

Vipan

Nationellt program

Vipan erbjuder två nationella program: Administration, handel och varuhantering och Hotell, restaurang och bageri.

Skola:

Vipan

Besöksadress:
Gymnasieskolan VIPAN, hus A, K och S
Vipeholmsvägen
224 66 Lund

Relaterad information