Lärvux

Inom Lärvux anordnas särskilda utbildningar för vuxna, som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Med förvärvad hjärnskada menas en skada som inte är medfödd. I alla kurser på Lärvux utgår vi ifrån ditt eget sätt att kommunicera, antingen du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

Kurser på Lärvux

Relaterad information