Vuxenutbildningen i Lund

Vuxenutbildningen i Lunds kommun vänder sig till dig som behöver studera SFI, grundläggande- eller gymnasial utbildning alternativt behöver göra en prövning.

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer om du är EU-medborgare, samt är folkbokförd i Lunds kommun.


Den som söker SFI är behörig att söka som är lägst 16 år, har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer om du är EU-medborgare, samt är folkbokförd i Lunds kommun.


Även du som är yngre än 20 år är behörig till kommunal vuxenutbildning om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.