Studiestöd inom kommmunal vuxenutbildning

Du kan söka statligt studiestöd för studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Detta söker du genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Du kan även söka bidrag till läromedel och skolmåltider.

Studiestöd

Sök studiestöd i god tid. Du behöver inte vänta på ditt antagningsbesked för att göra en ansökan. Information om studiestöd kan du få från Lunds Vägledningscentrum eller CSN. 

Lunds vägledningscentrum, studie- och yrkesvägledning

Bidrag till läromedel och skolmåltider

Du som studerar vid folkhögskola eller på gymnasienivå på Komvux och inte har ett slutbetyg från gymnasiet kan ansöka om bidrag till skolböcker och skolmåltider. Du kan söka bidraget höstterminen det år du fyller 18 år till och med vårterminen då du fyller 20 år.

ANSÖK OM LÄROMEDEL OCH SKOLMÅLTIDER

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/studiestod